تیرچه فلزی (کرومیت)

 

 

گروه تیرچه فلزی حکمت با تولید تیرچه فلزی و همچنین داشتن اکیپ های اجرایی مجرب در اجرای سقف های کرومیت، آماده ارائه خدمات به کلیه کارفرمایان و مجریان ساختمانی است.
تیرچه های تولید شده مطابق با استاندارد نشریه 151 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و همچنین مواد مورد استفاده دارای بالاترین کیفیت است.
ورق های مصرفی از نوع ورق st37 فولاد مبارکه اصفهان می باشد. میلگردهای مصرفی از نوع میلگردهای عضو خرپایی، استاندارد A|| وفابریک 12 متری است.

اجرای تیرچه فلزی بروی اسکلت بتون

همانطور که در عکس مشاهده می کنید تیرچه فلزی در اسکلت بتونی قابل اجراست و نیازی به شمع بندی ندارد.

برای تیرچه سفالی (فوندوله) با بارگذاری مسکونی 700 کیلوگرم بر مترمربع با دهانه 6 متر، سطح مقطع لازم برای بال فوقانی 1.13 سانتیمترمربع معادل استفاده از یک میلگرد 12 و سطح مقطع لازم برای بال تحتانی 4.01 سانتیمترمربع فولاد مورد نیاز است که با استفاده از دو میلگرد 16 تامین می شود؛ حال آنکه در تیرجه فلزی برای بال فوقانی به دلیل خود ایستا بودن 3.64 سانتیمترمربع و برای بال تحتانی 4.17 سانتیمترمربع ، فولاد مصرف می شود.

حال اگر بخواهیم از تیرچه سفالی برای بار دینامیکی 1200 کیلوگرم بر مترمربع (پارکینگ) استفاده کنیم ناگزیر باید از 2 تیرچه کنار هم بهره جوییم و این در حالی است که اگر از تیرچه کرومیت استفاده کنیم برای بال فوقانی همان 3.64 سانتیمترمربع فولاد برای خود ایستا بودن کفایت می کند ولی باید برای بال تحتانی 7.19 سانتیمترمربع فولاد تامین شود به این معنی که نیازی به استفاده ازتیرچه کرومیت به صورت دوبل وجود ندارد.

تیرچه فلزی در اسکلت فلزی 

در سیستم سقف کرومیت امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه های بلند و بارهای سنگین وجود دارد؛ تاکنون سقف با دهنه 12.5 متر و همچنین با شدت بار 7 تن بر مترمربع اجرا شده که در هر مورد آزمایش های بارگذاری، ایمنی سقف را تایید کرده اند.

اجرای تیرچه فلزی با استفاده از بلوک سقفی پلی اتیلنی

     مزایای این سقف : 

  •  صرفه جویی اقتصادی در پروژه ها 
  • امکان استفاده از فضای خالی بین تیرچه ها ( پس از اجرا ) جهت تاسیسات، عایق بندی و دکوراسیون.

 

اطلاعات مرتبط