عرشه فولادی چیست

ورقهای فولادی گالوانیزه
ورق فولادی مهمترین مصالح به کار رفته در این نوع سقف میباشد که برای ساخت آن ورق فولادی گالوانیزه با
ضخامتهای ۸ / ۰ تا ۲ / ۱ میلیمتر را به وسیله دستگاههای Rol Forming به روش نورد سرد (Cold Forming) به
حالت موجدار شکل دهی میکنند به صورتی که در مقطع ورق حاصله هر موج به شکل یک ذوزنقه دیده میشود . سقف
عرشه فولادی)متال دک( با ورق های گالوانیزه ذوزنقه ای شکل آجدار بدون استفاده از میلگرد و حذف قالب بندی اجرا
می شود.وزن این سقف نسبت به سقف های مشابه حدود ۳۰ تا ۶۰ درصدکمتر می باشد و سرعت اجرای این سقف
حدود ۱۲ برابر بیشتر از سقف های معمولی مانند دال بتنی و تیرچه بلوک می باشد .
برش گیرها
برشگیرهای )گل میخها( خاصی که در این نوع سقف مورد استفاده قرار میگیرند به جهت نوع مصالح و روش خاص
اجرا، از نقاط قوت این نوع سقف محسوب میشود. قطر این برشگیرها حداکثر ۱۹ میلیمتر و ارتفاع آنها با توجه به شکل
ورق فولادی متغیر میباشد و در نهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از بالای ورق زوزنقهای اندازهگیری میشود
از ۴۰ میلیمتر نباید کمتر باشد. این گل میخها به وسیله دستگاه جوش قوس الکتریکی به خصوصی که Stud Welder خوانده میشود به بال تیرهای سازهای جوش میشود .
برشگیرها

گ
وزن کمتر این نوع سقف نسبت به سایر سقفهای متداول در اسکلتهای فولادی ساختمان از شاخصههای این نوع سقف
محسوب میشود [.۱ ] در این نوع روش اجرای سقف، ورق گالوانیزه ذوزنقهای شکل آجدار هم به عنوان قالب بتن ریزی
عمل مینماید و همچنین با باقیماندن در سقف نقش سازهای ایفا میکند. کاهش بار سقف و به تبع آن کاهش وزن
سازه و حذف بلوک و قالب بندی و حمل و نقل آسان سبب صرفه جویی در هزینه ساختمان میشود [.۲ ]افزایش دهانه
تیرریزی تا ۳ متر بدون نیاز به شمع بندی. استفاده از گل میخها که ورق به تیر جوش میخورد ازاستانداردترین روشهای
اجرا میباشد [.۳ ] قابلیت دپو در محلهای محدودتر نسبت به انواع تیرچهها. وجود فرورفتگی و برجستگی روی جان ورق
فولادی، تنش تسلیم و مدول الستیسیته ورق را ۴۷ ٪ نسبت به ورق صاف کاهش میدهد [.۴ ]امکان همزمان اجرا و بتن
ریزی چندین سقف به صورت همزمان و در نتیجه صرفه جویی در زمان انجام پروژه را دارا میباشد. حذف میلگردهای
کششی و تیرهای فرعی بهترین و مقرون به صرفهترین عرض ورق ۹۴ / ۰ متر بعد از فرمینگ می باشدکه وزن آن حدود
۸ / ۵ کلیوگرم میباشد .
بتن ریزی در این سقف از سطح بسیار صاف ویکپارچه برخوردارست که پس از آن نیاز به کف سازی و
پوکه ریزی نمی باشد وبا سرعت بالا آماده عملیات نازک کاری می باشد.

در این سیستم،قالب بندی که یکی از مشکلات اجرایی ساختمان می باشد،حذف گردیده و اجرای سقف را با سرعت بالا
عملی می کند و این امکان وجود دارد که بعد از تکمیل شبکه های تاسیساتی به صورت یکجا
نسبت به بتن ریزی تمام سقف وطبقات اقدام نمود.
در این سیستم امکان اجرای سقف و بتن ریزی در کلیه طبقات ساختمان های چند طبقه در یک زمان قابل
انجام می باشد.

مشخصات عمومی
حذف قالب بندی
حذف تیرهای فرعی
حذف میلگردهای کششی
نصب بدون جوشکاری و با میخ های فولادی
تامین ایمنی کارگاه و حداقل فضا برای دپو
امکان بتون ریزی کلیه طبقات در یک زمان
وزن بار مرده این سقف با ۵ سانتیمتر بتون رویه ۱۹۰ کیلوگرم و با ۷ سانتی متر بتون رویه ۲۱۰ کیلوگرم بر مترمربع
است بنابراین از بار مرده سقف تیرچه و بلوک ۱۵۰ کیلوگرم و از بار مرده سقف کمپوزیت
۶۰ کیلوگرم سبک تر می باشد.
وزن کمتر سقف موجب کاهش وزن سازه و سبکتر شدن اسکلت و فونداسیون ساختمان خواهد شد.
در ساختمان های اسکلت فلزی وزن فولاد تا ۲۲ کیلوگرم برمترمربع کاهش خواهد یافت.
لرزش در این سقف ها به میزان قابل توجهی کمتر از سقف دال بتونی و یا مشابه می باشد
سرعت اجرا تا یازده برابر اجرای سقف دال بتونی و یا سقف تیرچه و بلوک می باشد
مقاومت این نوع سقف در برابر آتش سوزی چندین برابر سایر انواع سقف ها می باشد
مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران

 

گروه تخصصی سقف حکمت, [۲۰٫۰۸٫۱۷ ۱۶:۰۷]
مراحل اجرا
دپو و انتقال به طبقات : ورق های کامپوزیت پس از انتقال به کارگاه و دپو در یک فضای کوچک ،به کمک
نیروی انسانی و بدون نیاز به ماشین آلات و تنها با کمک یک بالابر به تراز های مختلف طبقات منتقل می
شود.
جا گذاری عرشه های فولادی : این عرشه ها شامل گیره های نر ومادگی هستند که براحتی توسط نیری
انسانی نیمه ماهر در یکدیگر چفت می شوند و پس از این مرحله ، رفت وامد در طبقات بسیار ساده می شود
و سرعت کار به طرز قابل ملاحظه ای افزایش می یابد

 

اطلاعات مرتبط