توجه

خواهشمندیم جهت جلوگیری از سواستفاده های برخی از سودجویان از وب سایت گروه ، برای ارتباط با ما فقط از شماره های ارائه شده در سایت استفاده نمائید.

در مواردی دیده شده افرادی سودجو با استفاده از سوابق و وب سایت گروه ، اقدام به قرارداد با کارفرمایان محترم می نمایند ، لذا خواهشمندیم همواره به شماره تماس ها و سر برگ های قرارداد توجه فرمائید.

اطلاعات مرتبط