اجرای سقف وتولید تیرچه پروژه 14000 متر مربعی پادگان کوشک نصرت قم

به یاری خداوند متعال توانستیم عملیات ساخت تیرچه فلزی و اجرای سقف حدود 14000 متر مربع از سقف پروژه کوشک نصرت قم را به انجام برسانیم.

در این پروژه بطور همزمان عملیات ساخت تیرچه واجرای کامل سقف کرومیت در محل پروژه توسط گروه حکمت به انجام رسید.

عملیات بتن ریزی همزمان چند سقف

 

 

اطلاعات مرتبط