پروژه شهرک شهید شجاعی

اجرای سقف های کرومیت پروژه شهرک شهید شجاعی(نهاجا) واقع در قصر فیروزه1 در مرداد ماه 1392

این پروژه شامل 1700 مترمربع زیربنا می باشد.

 

 

 


 

نمایی از اجرای کامل سقف های پروژه:

 

 

اطلاعات مرتبط